VMC Members

 

Sr No

Name

Designation

1

Brigadier Sukhminder Pal Singh Parhar

Chaiman VMC

2

Lt. Col. Taruna Thakur

Nominee Chairman VMC

3

Mrs. Sudha Sharma 

Principal KV Alhilal 

4

Sh. V.K. Yadav

Principal DAV School Palampur

5

SH. Sushil Kumar Phull

Rt Professor CSKHPKVV Palampur

6

 SH. SACHIN MALHOTRA

PARENT MEMBER

7

Sh. Arun Singh

 Parent Member

8

Dr. Vinay Mahajan

MS , Civil Hospital Palampur

9

D. Prema Kumar

GE , MES

10

Mrs. Manju Singh

Teacher Representative

11

Sh. P.K. Mehta  

Deen CSKHPKVV Palampur

12

Sh. Nek Singh

AGE E/M Palampur

13

Sh. Lalit Kumar

Principal KV Palampur

1.   

 

1.